NordDRG

NordDRG tuottaa erikoissairaanhoidon potilaskirjon ja
hoidon kustannukset

 

NordDRG (DRG = Diagnosis Related Groups) on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, joka tuottaa tietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan.

NordDRG on väline nähdä, mistä kaikesta erikoissairaanhoito koostuu ja mistä laskutetaan. Järjestelmän avulla voidaan suunnitella ja seurata toimintaa sekä tarkastella kirjaamisen laatua. Sen tuottama tieto mahdollistaa myös terveydenhoito- ja sairaalakustannusten ennakoimisen. Pitkällä aikavälillä järjestelmä tuottaa sairaalakohtaista tietoa, johon perustuen voidaan suunnitella sairaalan toimintaa ja budjettia.

Mahdollistaa sairaaloiden vertaamisen

Järjestelmän tuottaman tiedon perusteella voidaan vertailla sairaaloiden toimintaa keskenään. Koska eri sairaaloilla on erilaisia potilaita, vertailu tapahtuu samantyyppisten sairaaloiden kesken. Yliopistollisia sairaaloita, keskussairaaloita ja aluesairaaloita voidaan siis verrata vain kaltaistensa kesken.

Oikeudenmukainen hinnoitteluväline

NordDRG-järjestelmä perustuu keskikustannuksiin. Käynnit ja hoitojaksot jakautuvat DRG-ryhmiin, jotka ovat lääketieteellisesti mielekkkäitä ja kustannuksiltaan yhteneväisiä. Hinnoitteluvälineenä se tasoittaa riskiä tuottajan ja tilaajan välillä.

Kaikki potilasta koskevat toiminnot (kuten toimenpiteet, laboratoriotutkimukset, kuvantaminen) ja niistä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat potilaan kyseiseen hoitojaksoon tai käyntiin. Tieto syntyy rutiinisti hoitoprosessissa kerättävästä informaatiosta. Tiedon tallennuksessa noudatetaan yleisiä periaatteita, jotka määräytyvät WHO:n ja kansallisten ohjeiden sekä kliinisen käytännön mukaan.

Lue lisää myös Kuntaliiton Potilasryhmittely- ja tuotteistusjärjestelmät-sivulta.

Uutisia ja blogeja

  • FinDRG:n kehittäminen on käynnistynyt
  • Miten Sotea ohjataan?
  • Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle
  • Lahden DRG-Käyttäjäpäivillä katsottiin tulevaisuuteen
  • Kansallinen DRG-keskus: valmiina muutoksiin!