pDRG®

pDRG/EPR yhdistää perusterveydenhuollon
avohoidon toiminnan ja talouden

 

pDRG/EPR (DRG = Diagnosis Related Groups) on Suomessa kehitetty perusterveydenhuollon ja alueelliset palvelut yhdistävä potilasluokittelujärjestelmä. Se läpivalaisee terveydenhuollon toiminnan ja on käypä työkalu ennakointiin.

Järjestelmä yhdistää potilaiden hoitotiedot (käynnit, tutkimukset, hoidot jne.) organisaation talous- ja henkilöstötietoihin. Tulokseksi organisaatio saa tiedon potilaskohtaisista, todellisista kustannuksista ja palvelujen käytöstä. Tämän tiedon avulla päättäjät kykenevät suunnittelemaan tulevaa toimintaa ja arvioimaan tarvittavia resursseja.

Mahdollistaa kustannusvertailun ja benchmarkingin

pDRG/EPR-järjestelmän avulla nähdään, mitkä ovat perusterveydenhuollon todelliset kustannukset ja mistä ne muodostuvat. Samalla järjestelmällä voidaan kuvata koko palveluepisodi läpi terveydenhuollon. Tämä tapahtuu ryhmittelemällä potilaan käynnit ja tutkimukset terveysongelman mukaisiksi hoitokokonaisuuksiksi, tuotteiksi. Kustannuksia arvioitaessa hyödynnetään kunnan tai organisaation toteutuneita tilinpäätöstietoja.

Tietoa voidaan käyttää esimerkiksi:

 • Toiminnan ohjauksessa ja tietoon perustuvassa johtamisessa.
 • Organisaation toimintaprosessien kehittämisessä.
 • Toimipaikkojen sisäiseen ja keskinäiseen kustannusvertailuun.
 • Kunnan sisäisessä tai kuntien keskinäisessä benchmarkingissa
 • Kunnan asukkaiden palvelutarpeen arviointiin.
 • Henkilöresurssien arviointiin.
 • Laskutuksen ja budjetoinnin perustana sekä hinnoittelun apuna.
 • Laadun ja saavutetun terveyshyödyn mittaamisessa.

 

Helppokäyttöinen järjestelmä perustuu potilastietojärjestelmään rutiininomaisesti kerrytettäviin käyntisyy- ja diagnoositietoihin. Se ei edellytä hoitohenkilökunnalta mitään ylimääräistä hallinnollista työskentelyä. Vertailutiedot eivät sisällä henkilön tunnistetietoja, joten yksittäistä asiakasta ei voida tunnistaa.

 • Järjestelmä on laadittu yhteistyössä kuntien kanssa vastaamaan niiden tarpeisiin ja toiveisiin.

pDRG/EPR-potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmän omistaa Suomen Kuntaliitto, joka myös ohjaa ja valvoo sen kehittämistä. Kuntaliiton kanssa tehdyn sopimuksen perusteella FCG Konsultoinnilla on yksinomainen käyttöoikeus järjestelmään vuosina 2012–2019. 

Lue lisää Kuntaliiton Potilasryhmittely- ja tuotteistusjärjestelmät-sivulta.

 

Uutisia ja blogeja

 • Uusi ryhmittelijä pDRG/EPR kuvaa potilaan koko hoitopolun
 • pDRG apuna mielenterveys- ja päihdeyksikön toiminnan kehittämisessä
 • FinDRG:n kehittäminen on käynnistynyt
 • Kuntaliitto suosittelee pDRG:n käyttöönottoa
 • Miten Sotea ohjataan?
 • Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle
 • Lahden DRG-Käyttäjäpäivillä katsottiin tulevaisuuteen
 • Hämeenlinnan kokemus: pDRG paljastaa palveluiden käytön