TUVA-tieto tukee arjen mielenterveystyötä

  • by Jaanaliisa - Ke, 08/02/2017 - 15:45
  • TUVA

TUVA®-toimintakykymittarin tuottamaa tietoa voi hyödyntää moni toimija ja monin eri tavoin. Näin väitän. Väitteeni perustan omaan kokemukseeni ja monien tietoa hyödyntävien organisaatioiden ja niiden työntekijöiden kokemuksiin.

Esimerkiksi asiakas hyötyy. Hänen tarpeitaan kartoitetaan, paitsi ammattilaisen tekemällä toimintakyvyn arviolla, myös asiakkaan itsearvioinnin perusteella. Näihin tarpeisiin vastataan käyttämällä ohjauksen, kuntoutuksen ja hoitotyön keinoja sekä tarjoamalla oikea-aikaista palvelua.

Tieto antaa pohjan kehitykselle

Tietoa voidaan hyödyntää myös mielenterveyskuntoutujan päivittäisessä elämässä: tieto antaa eväät löytää arjen tilanteet ja toiminnot, jotka eniten vaikuttavat toimintakykyyn. Tämän kaltaisella arkielämän tason parantamisella voi olla myönteinen vaikutus kuntoutujan omaan mielialaan, ja sen myötä myös hänen toimintakykyynsä.

Myös itsearvioinnin laatiminen motivoi kuntoutujaa pohtimaan oman toimintakykynsä vahvuuksia ja heikkouksia. Arvioinnin avulla tulee näkyväksi, missä toiminnoissa kuntoutuja tarvitsee tukea ja apua sekä mitkä toiminnot ovat hänen vahvuuksiaan, joita kannattaa ylläpitää.

Asiakas on myös aktiivinen toimija

Me kaikki mielenterveysalan ammattilaiset tiedämme, että toimiva yhteistyösuhde asiakkaan kanssa on kaiken toiminnan a ja o. Yhteistyösuhteessa asiakas on aktiivinen toimija, ja kuntoutuksen tavoitteet laaditaan yhdessä hänen kanssaan. Toisinaan yhteisen tavoitteen löytäminen vaatii enemmän työstämistä, toisinaan se löytyy helposti. Mittaritieto on oiva apuväline myös yhteisen tavoitteen löytymiselle.

Me mittaritiedon kanssa työksemme toimivat asiantuntijat muistutamme usein ja perustellusti, että mittaritiedon merkitys on kiinni siitä, hyödynnetäänkö sitä.

Avainasemassa esimiehet

Hyödyntäminen vaatii sitoutumista, viitseliäisyyttä ja jatkuvuutta. Avainasemassa ovat tässäkin esimiehet. Kun tietoa käytetään järjestelmällisesti ja asiasta myös muistetaan kertoa henkilökunnalle, kaikkien toimijoiden ymmärrys ja sitoutuminen tiedon tuottamiseen kasvaa.

Olen itse käyttänyt erilaisia mittareita työskennellessäni kliinisessä työssä ja koin mittareiden olevan loistava apuväline oman työn läpinäkyväksi tekemiseen ja erilaisiin interventioihin mielenterveysasiakkaan kanssa. Lisäksi mielenterveystyön ammattilainen voi peilata mittareiden avulla oman työnsä vaikuttavuutta.

Satu Kainulainen

Erityisasiantuntija

FCG Konsultointi