Uusi RAFAELA®-sovellus tuottaa ketterästi asiakaslähtöistä tietoa

  • by Jaanaliisa - Ti, 10/17/2017 - 10:44
  • Rafaela

Pari vuotta sitten kollegani osastonhoitaja tarvitsi hoitoisuustietoja perustellakseen henkilöresurssin riittämättömyyttä potilaspaikkojen määrän muuttuessa vuodeosastolla, jossa oli kahden eri erikoisalan potilaita. Tietojärjestelmä ei taipunut erottelemaan hoitoisuustietoja noiden kahden eri potilasryhmän osalta, joten tarvittiin käsityötä tiedon keräämiseen, suodattamiseen ja yhdistämiseen. 

Tarvittavat tiedot osastonhoitaja keräsi useasta eri järjestelmästä. Ensin tarvittiin yksikössä tiettynä aikana hoidossa olleiden potilaiden tiedot, jonka jälkeen päästiin etsimään potilaskohtaisesti tietoa erikoisalasta, hoitoajasta ja -päivistä sekä hoitoisuustietoja. Avain näihin tietoihin oli kaikissa potilaan identifiointi henkilötunnuksella.

Tiedon yhdistäminen on käsityötä

Kollegani aikaa meni pelkästään tähän tiedon keräämiseen yksi kokonainen työpäivä. Koska tietojen keruu oli niin haastavaa, sitä poimittiin vain yhden kuukauden osalta. Se edusti raportissa kaikkia kuukausia: luonnollisesti tämä vaikutti tiedon laatuun. Vasta tämän jälkeen tiedot yhdistettiin ja laadittiin raportti. Tämäkin työ tehtiin käsityönä.

Kyse ei siis ollut siitä, etteikö tietoa olisi ollut. Haaste oli sen yhdistäminen ja muokkaaminen hyödynnettävään muotoon. Tämä oli myös aikaa vievää. Tuntuu uskomattomalta, mutta edelleenkin monissa organisaatioissa tieto haetaan useista eri tietojärjestelmistä ja käsitellään hyödynnettävään muotoon käsityönä. Näin vain on.

Perustana asiakaslähtöinen tieto

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa puhutaan paljon tiedolla johtamisesta. Silti vielä 2010-luvulla tietoon ei päästä käsiksi ketterästi ja nopeasti.

Kun halutaan johtaa tiedolla ja asiakaslähtöisesti, myös tiedon perustan on oltava asiakaslähtöistä. Eli pitää voida identifioida kenestä potilaasta /asiakkaasta tieto on peräisin. Vain näin saamme hyödynnettyä, yhdisteltyä ja muokattua tietoa asiakaslähtöisesti. Samalla pääsemme myös suunnittelemaan ja kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollontoimintaa asiakaslähtöisesti.

Ketterää ja reaaliaikaista

Uusi RAFAELA®-sovellus mahdollistaa asiakaslähtöisen tiedon ketterän ja reaaliaikaisen hyödyntämisen. Edellytyksenä on hoitoisuusluokitustiedon tallentaminen potilas- ja asiakaslähtöisesti identifioiden eli henkilötunnuksella. Tällöin hoitoisuustietoa voidaan yhdistää muuhun, esim. toimintakyky- ja DRG-potilasryhmittelytietoon, ja hoitoisuusluokittelutietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti sote-johtamisessa.

Kun tiedon kokoaminen on automatisoitu, voimme siirtyä pois tiedon ”keräämistaloudesta” lähiesimiestyössä. Samalla vapautuu kaivattua työaikaa ja voimme keskittyä myös itse lähiesimiestyöhön ja johtamiseen.

Jos tuolloin pari vuotta sitten kollegallani osastonhoitajalla olisi ollut käytössä uusi RAFAELA®-sovellus, yllä olevan tiedon keruu ja sen raportointi olisi vienyt aikaa noin kymmenesosan siitä. Mihinkähän olisikaan voinut käyttää sen vapautuvan ajan…

Anne Rintala
Erityisasiantuntija
FCG Konsultointi