Avuntarpeen määrittäminen haastaa meidät kaikki – myös sote-osaajat

Lapselle avun pyytäminen on luonnollista ja itsestäänselvyys. Lapsi myös olettaa, että pyyntöön reagoidaan viiveettä ja pyyteettömästi. Usein vaateet ja tarpeet eivät välttämättä kohtaa, mutta avusta, laadusta sekä määrästä päästään keskustelemaan ja neuvottelemaan.

Read More