pDRG

Uusi ryhmittelijä pDRG/EPR kuvaa potilaan koko hoitopolun

Esimerkki yhden sairaanhoitopiirin suurimmista hoitokokonaisuuksista.

 

Potilasluokittelujärjestelmät pDRG ja APR/EPR on yhdistetty. Syntynyt uusi pDRG/EPR kuvaa potilaan koko hoitopolun perusterveydenhuollon avohoidosta erikoissairaanhoitoon ja osaan sosiaalipalveluista.

Read More

pDRG apuna mielenterveys- ja päihdeyksikön toiminnan kehittämisessä

  • by Jaanaliisa - Ma, 09/19/2016 - 16:03
  • pDRG

Mielenterveys- ja päihdeyksikön toiminnan kehittäminen perusterveydenhuollon tuotteistuksen (pDRG) avulla

 

Potilaan valinnanvapauden lisääntyessä kasvaa paine tuottaa ja saada vertailukelpoista tietoa toiminnan laadusta, tehokkuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Järvenpään kaupungissa Keski-Uudellamaalla on mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö integroitu prosessiorganisaatiossa terveydenhuollon prosesseihin: näitä hoitokokonaisuuksia ja aiheutuvia kustannuksia on tarkasteltu pDRG:n avulla.

 

Read More

FinDRG:n kehittäminen on käynnistynyt

FinDRG-järjestelmän kehittämistyö on käynnistynyt FCG Konsultoinnissa yhteistyössä Kuntaliiton ja DRG-järjestelmien (NordDRG,  pDRG, APR ja EPR) hyödyntäjien kanssa.

 

Tavoitteena on, että tuleva FinDRG on maakuntien - tulevien sote-alueiden - käytössä vuoden 2017 alussa. Kehitystyö on kuitenkin luonteeltaan jatkuvaa, joten järjestelmä kehittyy ja täydentyy seuraavan viiden vuoden aikana.

 

Read More

Miten Sotea ohjataan?

Kuntatalolla pidetyssä koulutustilaisuudessa käytiin 17.2.2016 vilkasta keskustelua tulevasta sote-uudistuksesta konseptilla ’Miten SOTEa ohjataan? Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotteistaminen itsehallintoalueiden toiminnan ja talouden ohjauksessa´’.

Tilaisuudessa syvennyttiin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnanohjaukseen, tuotteistukseen sekä vaikuttavuuden mittaamiseen. Minkä tiedon varassa tehdään päätöksiä? Miten sote-integraatio ja toiminnan muutos saadaan näkyväksi ja aikaiseksi? Kiitokset kaikille mukana olijoille.

Ohessa tilaisuuden materiaalit.

Read More

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle

FCG vahvistaa terveydenhuollon johtamiseen liittyvää osaamistaan ostamalla DRG Medical Systems Oy:n

FCG vahvistaa osaamistaan terveydenhuollon johtamisjärjestelmien toimittajana ja konsulttina ostamalla DRG Medical Systems Oy:n, DMS:n koko osakekannan. DMS on terveydenhuollon hoitoprosessien tuotteistamiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Sen keskeiset tuotteet ovat APR (Avohoidon potilasryhmitys), ja EPR (terveydenhuoltojärjestelmän episodiryhmittely).

Read More

Lahden DRG-Käyttäjäpäivillä katsottiin tulevaisuuteen

Vuoden 2015 Lahdessa pidettyjen DRG-käyttäjäpäivien teemana oli ’Sote-tietoa rakentamassa’. Esityksissä ja keskusteluissa keskityttiin DRG-järjestelmien hyödyntämiseen nykyistä laajemmin sote-uudistuksen jälkeen.

Päivät avannut FCG Konsultoinnin toimialajohtaja Petra Kokko korosti FCG:n olevan mukana, kun sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisinstrumentteja kehitetään.

Read More

Hämeenlinnan kokemus: pDRG paljastaa palveluiden käytön

 

Hämeenlinnan kaupunki on ollut mukana pDRG-järjestelmän kehitystyössä sen ensihenkäyksistä alkaen eli jo PETTU-hankkeessa (pDRG-käyttöönottohanke). Niinpä kaupunki otti järjestelmän heti käyttöönsä.

Miksi? – Potilaskontaktien käyntisyistä ja diagnooseista ei saa kovin helposti käsitystä siitä, mihin palvelut painottuvat, Hämeenlinnan kaupungin tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari sanoo.

Read More
Tilaa syöte RSS - pDRG