TUVA

Mielenterveysasiakas kirjaamisen keskiöön

  • by Jaanaliisa - To, 09/21/2017 - 13:46
  • TUVA

Hyvän kirjaamisen edellytys on asiakaslähtöisyys. Näin väitän. Väitteeni perustan omaan kokemukseeni, alan tutkimuksiin ja tapaamieni organisaatioiden työntekijöiden kokemuksiin sekä tietenkin saamiini asiakaspalautteisiin.

Esimerkiksi asiakaslähtöisyyden keskeisenä tekijänä ovat asiakkaan tarpeet ja lähtökohtana se, että asiakas on itse aktiivinen toimija voimavarojensa ja taitojensa mukaan. Asiakas ei siis ole toiminnan tai palvelun kohde eikä kirjaaminen ole tehtäväkeskeistä luettelointia työntekijän tekemistä töistä.
 

Kirjaaminen palvelee

Read More

TUVA-tieto tukee arjen mielenterveystyötä

  • by Jaanaliisa - Ke, 08/02/2017 - 15:45
  • TUVA

TUVA®-toimintakykymittarin tuottamaa tietoa voi hyödyntää moni toimija ja monin eri tavoin. Näin väitän. Väitteeni perustan omaan kokemukseeni ja monien tietoa hyödyntävien organisaatioiden ja niiden työntekijöiden kokemuksiin.

Esimerkiksi asiakas hyötyy. Hänen tarpeitaan kartoitetaan, paitsi ammattilaisen tekemällä toimintakyvyn arviolla, myös asiakkaan itsearvioinnin perusteella. Näihin tarpeisiin vastataan käyttämällä ohjauksen, kuntoutuksen ja hoitotyön keinoja sekä tarjoamalla oikea-aikaista palvelua.

Tieto antaa pohjan kehitykselle

Read More
Vanhusten Kotiapusäätiö

TUVA®-mittarista mustaa valkoisella

-      Mäntykoti ja Havukoti ovat hyviä hoitopaikkoja, joissa asukas on tärkein. Meillä on parhaat asukkaat.  Asukkailla on turvallista, he saavat hoitoa ja huolenpitoa, apua arjen asioihin sekä heille tarjotaan mielenterveyttä tukevaa toimintaa. Kuntouttava työote sekä yhteisöllisyys ovat toiminnan kulmakiviä. Ryhmäkodeissa myös kunnioitetaan yksilöllisyyttä, esimerkiksi asuntoihin mennessä soitetaan aina ovikelloa.

Read More

TUVA®-mittari syntyi tarpeeseen

FCG:n hallinnoiman mittariperheen tuorein tulokas on TUVA®-mittari, jolla arvioidaan mielenterveysasiakkaiden tuen ja palvelun tarvetta. Mittarin kehitystyö lähti liikkeelle runsas vuosikymmen sitten, kun Minna Tuominen aloitti työnsä toimintaterapeuttina Mainiovireen Ykköskodit Vaisaaressa Raisiossa.

Read More

Satu Kainulainen on uusi TUVA®-asiantuntija

 

Sairaanhoitaja Satu Kainulainen on aloittanut TUVA-asiantuntijana FCG:llä. Psykiatrisena sairaanhoitajana vahvan osaamisen kartuttanut Kainulainen on myös hankkinut ylemmän AMK-tutkinnon mielenterveys- ja päihdetyön kliinisenä asiantuntijana.

- Olen työstäni innoissani ja vähän jännittynytkin, sillä edessä on uusia, monenlaisia asioita, Satu Kainulainen summaa.

- Kunnianhimonani on levittää tietoa TUVA®-mittarista eteenpäin, sillä omasta kokemuksestani tiedän sen olevan oiva työkalu arjen työskentelyyn.

Read More
Tilaa syöte RSS - TUVA