JOHDA TIEDOLLA

Välineet hyvinvoinnin johtamiseen

Korkeakouluyhteistyö

Korkeakouluyhteistyö ja opinnäytteet

 

Luokitustuotteemme ovat syntyneet tutkimuksen tuloksena tai ne perustuvat kansainväliseen näyttöön järjestelmän pätevyydestä Niiden kehittäminen tapahtuu asiantuntijatyönä, jossa mukana ovat kliiniset asiantuntijat sekä korkeakouluissa työskentelevät ja tutkimustyötään tekevät tutkijat.

Tuemme opinnäytetöiden tekemistä kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritasolla.

Esimerkiksi juuri nyt on meneillään tai valmistunut seuraavia, laajempia opinnäytetöitä:

RAVA®-mittari:

Hynninen K. Joroisten kotihoidon kohdennustehokkuuden tarkastelu.  Opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2017

 

FIM®-mittari:

Painilainen T. Ikääntyneen lonkkamurtumapotilaan kuntoutuminen Functional Independence Measure (FIM) –mittarilla kuvattuna.  Hoitotieteen Pro Gradu-tutkielma. Hoitotieteen laitos. Turun yliopisto 2013

 

Seppänen T. FIM-mittari AVH potilaiden toimintakyvyn muutoksen seurannassa. Gerontologian ja kansanterveyden Pro Gradututkielma. Terveystieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto 2013.

 

Voit kontaktoida erityisasiantuntijoitamme.