NordDRG-kehittämistyöryhmät

NordDRG-järjestelmän kehittämistyöryhmät v. 2016

 

Avohoidon potilasryhmittelyn kehittämistyöryhmä

  • Tavoitteena on luoda avohoitoon ryhmittelijä, joka vastaa kaikkien osapuolien tarpeita.

Kuntoutuksen DRG-ryhmittelyn kehittäminen

  • Tavoitteena on luoda lääkinnällisen kuntoutuksen kuvaamiseen toimiva NordDRG –potilasluokittelujärjestelmä.

Psykiatrian potilasryhmittelyn kehittämistyöryhmä

  • Tavoitteena on kehittää psykiatrian NordDRG-ryhmittelyä kuvaamaan psykiatrista hoitoa mahdollisimman hyvin ja luoda ryhmittely, jota voidaan käyttää tuotteistuksessa. 

NordDRG-ohjeistukset

  • Kansallisen DRG-keskuksena tärkeänä tehtävänä on ylläpitää ohjeistuksia organisaatioille. Tätä työtä varten on perustettu työryhmä, jossa on eri alojen asiantuntijoita   sairaanhoitopiireistä sekä edustaja THL:lta. Työryhmä tarkastaa vuosittain NordDRG-oppaan, Kustannuslaskennan ohjeen sekä Suoritekäsikirjan sisällön, jotta tieto on ajantasaista. Ohjeet päivitetään kerran vuodessa.