pDRG™-järjestelmän kehittämistyöryhmät v. 2016

 

pDRG®-järjestelmän kehittämistyöryhmät v. 2016

 

Benchmarking-tietojen kehittämistyöryhmä

  • Tavoitteena on benchmarking-tietojen kokonaisuuden ja menetelmän selvittely.

 

Kustannuslaskennan työryhmä

  • Tarkoituksena on organisaatioiden kustannuslaskennan kehittäminen.

 

Perusterveydenhuollon kirjaamisen auditointi

  • Tarkoituksena on kehittää perusterveydenhuollon kirjaamista auditoinnin avulla. Auditointi on suunniteltu pilotoitavan vuoden 2016 aikana.

 

pDRG® on mukana myös avohoidon ryhmittelyn kehittämisessä yhteistyössä NordDRG-järjestelmän kanssa sairaanhoitopiirien ja kuntien jäsenistä koostuvassa ryhmässä. Lisäksi järjestelmällä kehitetään alueellista hoito- ja palveluketjun tarkastelua.