RAFAELA®-konsultointi

Laadunvarmistusta ja konsultaatiota

 

Laadunvarmistus tukee luotettavaa käyttöä ja valtakunnallista vertailtavuutta.

RAFAELA®-järjestelmän tehokas hyödyntäminen ja sen tuottaman tiedon pysyminen luotettavana edellyttää systemaattisesta koulutusta, järjestelmän käyttöä ja tiedon seurantaa. Laadunvarmistus keskittyy tunnistamaan sairaalaorganisaation toiminnan vahvuudet ja myös parannuskohteet. Laadunvarmistus tukee sairaalan omaa RAFAELA®-järjestelmän ylläpitoa ja hyödyntämistä.

FCG Konsultoinnin RAFAELA®-asiantuntijat toteuttavat laadunvarmistuksen joka toinen vuosi. Työskentely koostuu sairaalan tekemästä itsearvioinnista, aineistoanalyysistä, satunnaisotannoista ja käyttäjien haastatteluista paikan päällä.

  • Mikäli sairaalalla on omaa sisäistä, myös RAFAELA®-järjestelmään kohdistuvaa auditointia, laadunvarmistuksen tarkoituksena on katselmoida sisäisten auditointien toteuttamistapa ja tulokset.
  • RAFAELA®-asiantuntijamme tukevat ja kouluttavat tarvittaessa myös sisäiseen auditointiin.

 

Mitä sairaala hyötyy laadunvarmistuksesta?

Laadunvarmistuksessa sairaalan RAFAELA®-järjestelmän ylläpito ja hyödyntäminen arvioidaan systemaattisesti. Sairaala saa kirjallisesti konkreettiset kehittämissuositukset, joita se voi hyödyntää hoitoisuusluokituksen ylläpidon kehittämisessä ja tiedolla johtamisessaan.

Laadunvarmistuksessa varmistetaan myös sairaalan hoitoisuusluokitustietojen vertailtavuus muiden sairaaloiden vastaavien tietojen kanssa.

Konsultointi rakentuu aina tilaajan tarpeiden mukaan

Konsultaatio on tarkoitettu RAFAELA®-järjestelmää käyttävien sairaaloiden esimiehille, johdolle ja RAFAELA®-yhteyshenkilöille ja myös hoitohenkilökunnalle .

Konsultoinnin sisältö rakennetaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti: se voi olla yksilö-, yksikkö- tai ryhmäkonsultaatiota ja vähimmillään esim. yhden työpäivän mittainen käynti sairaalassa. Lähtökohtana on avoin vuorovaikutus, keskustelu, ohjaus ja neuvonta.

Esimerkiksi näin:

Perusluokittelut tekevien motivoiminen ja sitouttaminen järjestelmän käyttöön.

  • Päivän aikana etsitään yhdessä käytännön keinoja saada työntekijän innostumaan ja sitoutumaan järjestelmän käyttöön. Esimiehille tarjotaan perusteita edistää omissa yksiköissään ja vastuullaan olevilla osastoilla järjestelmän kattavaa käyttöä.

 

Tiedon raportointi, analysointi ja hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa.

  • Päivän aikana käydään yksityiskohtaisesti läpi tiedon raportointia ja hyödyntämistä yksikön omien raporttien ja mahdollisten muiden esimerkkien pohjalta.

 

Järjestelmän luotettava ja kattava käyttö yksikkötasolla.

  • Päivän aikana etsitään yhdessä keinoja siihen, miten voidaan turvata luotettava ja kattava luokittelutyö yksikkötasolla.

 

RAFAELA®-vastuuhenkilöiden konsultaatio.

  • Päivän aikana käydään läpi sairaalan hoitoisuusluokituksen haasteita ja ongelmia. Ratkaisuja näihin etsitään yhdessä keskustellen.