RAFAELA®-mittarit

Mittareita erilaisille yksiköille ja toimintaympäristöille

 

RAFAELA®-mittariperheeseen kuuluvat:

  • OPCq–mittari erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon somaattisille vuodeosastoille ja tehostettuun palveluasumiseen.
  • POLIHOIq–mittari somaattisille poliklinikoille, päiväsairaalaan ja itsenäisiin synnytyssaliyksiköihin.
  • PPCq–mittari psykiatrisille vuodeosastoille.
  • SÄDEHOIq–mittari sädehoitoyksiköille.
  • PERIHOIq–mittari leikkaus- ja/tai anestesiayksiköille tai päiväkirurgisiin yksiköihin.
  • Kehitysvammayksiköissä on käytössä Mittari kehitysvammatyön luokittelulle (erillinen pdf-esite)

 

Näiden ohella on käytössä PAONCIL-metodi (Professional Assessment of Optimal Nursing Intensity Level), jonka avulla arvioidaan hoitajaresurssin riittävyys suhteessa määriteltyyn hyvän hoitotyön laatutasoon.. Metodin avulla arvioidaan yksiköittäin, riittävätkö resurssit hyvän hoitotyön laatutason toteutumiseen.