Lahden DRG-Käyttäjäpäivillä katsottiin tulevaisuuteen

Lahden DRG-Käyttäjäpäivillä katsottiin tulevaisuuteen

Vuoden 2015 Lahdessa pidettyjen DRG-käyttäjäpäivien teemana oli ’Sote-tietoa rakentamassa’. Esityksissä ja keskusteluissa keskityttiin DRG-järjestelmien hyödyntämiseen nykyistä laajemmin sote-uudistuksen jälkeen.

Päivät avannut FCG Konsultoinnin toimialajohtaja Petra Kokko korosti FCG:n olevan mukana, kun sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisinstrumentteja kehitetään.

-       Me rakennamme FIN-DRG:tä, johon tulee toiminnan ja talouden ohjausta tukevia ratkaisuja. Tarkoituksenamme on tuottaa tarvittavat työkalut alueellisen sote-tiedon kartuttamiseen: potilas- ja asiakasryhmittelylogiikat ja ohjeistukset kustannuslaskentaan, yhteisesti hyväksytyt vaikuttavuusmittarit valituille asiakassegmenteille ja laadukas tietopalvelu, Kokko huomautti.

-  Lisäksi työstämme Hoitotyön johdon työkaluja ja KPP-ratkaisun.

Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksiköstä johtaja Juha Teperi, THL:n Pirjo Häkkinen, Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen ja erityisasiantuntija Tuija Savolainen loivat kansallista näkökulmaa sote-uudistukseen. HUS-tietohallinnon kehitysjohtaja Mikko Rotonen johdatteli osallistujia megaloikalla tulevaan digitalisaatioon.

PHSOTEY:n taloussuunnittelija Mikko Järvi pohti paikallisen tuotannon ja toiminnan suunnittelua potilaan näkökulmasta. Johtajalääkäri Eeva Ketola kertoi Järvenpään kokemuksista ja esitteli konkreettisia esimerkkejä perusterveydenhuollon pDRG-järjestelmän käytöstä ja hyödyistä.

Kansallisen DRG-keskuksen ja FCG Datawellin väki toi päiville oman osaamisensa ja ajankohtaiset kuulumiset NordDRGstä, pDRGstä ja alueellisesta tarkastelusta. Käyttäjäpäiville osallistui kliinisen toiminnan ja taloushallinnon asiantuntijoita THL:stä, Kuntaliitosta ja Järvenpään kaupungista.

Kaikki tilaisuudet esitykset löytyvät täältä.