FinDRG:n kehittäminen on käynnistynyt

FinDRG:n kehittäminen on käynnistynyt

FinDRG-järjestelmän kehittämistyö on käynnistynyt FCG Konsultoinnissa yhteistyössä Kuntaliiton ja DRG-järjestelmien (NordDRG,  pDRG, APR ja EPR) hyödyntäjien kanssa.

 

Tavoitteena on, että tuleva FinDRG on maakuntien - tulevien sote-alueiden - käytössä vuoden 2017 alussa. Kehitystyö on kuitenkin luonteeltaan jatkuvaa, joten järjestelmä kehittyy ja täydentyy seuraavan viiden vuoden aikana.

 

Tulevaisuuden FinDRG yhdistää toiminnan ja talouden

Se on integroidun soten asiakas- ja potilasryhmittelylogiikka, joka yhdistää asiakas- ja potilaskohtaiset kustannukset hoitotapahtumiin, ja ryhmittelee ne kliinisesti mielekkäisiin ryhmiin. Se on siis syntyvän soten casemix-järjestelmä. Ryhmittelylogiikan perusajatuksena on tarkastella asiakaskohtaisesti yksittäisiä terveys- ja sosiaaliongelmia sekä niiden hoitoa prosessina.

FinDRG sisältää parhaat osat erikoissairaanhoidon NordDRG-potilasluokittelujärjestelmästä sekä perusterveydenhuoltoon kehitetyistä pDRG:stä ja APR:stä. Lisäksi siihen yhdistetään sosiaalihuollon asiakasluokittelujärjestelmä, jonka kehitystyö on jo aloitettu FCG:llä.

Tuloksellisuuden arviointi on noussut potilasryhmittelyjen ja kustannuslaskennan rinnalle keskeiseksi ohjauksen elementiksi.

Osa osaprojekteista on ollut käynnissä jo parisen vuotta. Niiden tuotokset yhdistetään syntyvään FinDRG-järjestelmään. Suurin kehittämistyö on sosiaalihuollon asiakkaiden ryhmittely ja kustannuslaskenta: tätä menetelmää ovat monet alalla toimijat toivoneet jo pitkään.

Kehitystyön osaprojekteja ovat mm. suun terveydenhuollon asiakasryhmittely ja ikäihmisten hoivapalveluiden kustannuslaskenta.

 

Palveluiden analysointia, kilpailutusta ja vertaisarviointia

Järjestelmän avulla voidaan analysoida eri tuottajien palveluita keskenään ja myös kilpailuttaa niitä yhdenmukaisen tuotannonkuvauksen perusteella. Myös vertaisarviointi maakuntien asukkailleen tarjoamien palveluiden kesken tulee mahdolliseksi: tuottamisen tehokkuuseroja voidaan analysoida terveys- ja sosiaaliongelmakohtaisesti.

Järjestelmä tarjoaa tietopohjan uusien toimintamallien suunnitteluun ja palveluiden resurssitarpeiden ennakointiin. Kansallisesti on tärkeää, että yhtenäisen potilasluokittelujärjestelmän avulla parhaiden käytäntöjen ja kokemusten levittäminen on sujuvaa.

Järjestelmän kehitystyötä toteuttaa ja koordinointi FCG Konsultointi, jolla on Suomessa oikeudet NordDRG, pDRG, APR- ja EPR-järjestelmien hallinnointiin ja kehittämiseen.