Kaarinassa RAVA®-mittari on yksiköiden peili

Kaarinassa RAVA®-mittari on yksiköiden peili

 

Kaarinan kaupungin kotihoito- ja vanhuspalveluissa on käytetty RAVA®-mittaria jo 17 vuoden ajan. Viime vuoden syyskuussa kaupungilla tehtiin 35. tilannearvio mittaritiedon perusteella.

-      Käytämme RAVA®-mittaritietoa tehostetun palveluasumisen kilpailutuksessa ja sijoituskriteerien tukena: siitä saa tietoa onko vanhus perusteltua sijoittaa esim. ympärivuorokautiseen hoitoon, senioriasumiseen tai omaishoitoon, Kaarinan kaupungin vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblom sanoo.

Kotihoito- ja vanhuspalveluiden kaikki 180 vakituista työntekijää käyttävät tottuneesti RAVA®-mittaria: lisäksi osa terveyspalveluiden työntekijöistä käyttää mittaria työssään.

Poikkileikkaustutkimus peilaa yksiköiden toimintaa

Vanhustyön johtamisessa ja suunnittelussa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kerätty tieto on arvokasta. Seija Sjöblom kiteyttää RAVA®-mittarin tuottaman tiedon hyödyntämisen kahdeksi timantiksi: sijoitusprosessin onnistuminen ja palveluketjun toimivuus.

-      Tekemällä poikkileikkaustutkimuksen järjestelmästä kykenemme tarkistamaan, miten eri yksiköiden RAVA®-tulokset ovat muuttuneet. Tällä tavoin pystymme peilaamaan eri yksiköiden toimintaa ja vertaamaan niitä toisiinsa. Vertailemme tuloksia myös edellisiin poikkileikkaustutkimuksiin. Sen ohella analysoimme palvelumuodoittain sitä, miksi asiakkaat on sijoitettu juuri valittuun palveluun, vaikka kriteerit eivät muutoin täytykään. Joka kerta sijoituksen pääsyy on ollut muistisairaus.

Tukea myös laadunvarmistukseen

Kaarinassa hyödynnetään RAVA®-mittaria myös laadunvarmistuksessa. Luonnollisesti kaiken työskentelyn ja tiedon tuottamisen tähtäimessä on yhteismitallinen ja vertailukelpoinen tieto.

-      RAVA®-pääkäyttäjäpalavereissa arvioimme prosessin onnistumista: joka ikinen kerta löydämme asioita jotka kannattaa tehdä toisin, mikä toimii myös laadunvarmistusprosessina. Huomaamme myös, että mitä enemmän kehitämme työskentelyämme yhdessä, sitä paremmaksi se myös kehittyy, Sjöblom huomauttaa.

Johtaja Sjöblomin kokemuksen mukaan henkilökuntaa kannattaa kouluttaa mittarin käyttämiseen säännöllisesti. Kaarinan kokemuksen mukaan työntekijät oppivat kätevästi erityisesti silloin, kun kaksi henkilöä tekee toisistaan riippumattoman RAVA®-arvion samasta asiakkaasta.