TUVA®-mittarista mustaa valkoisella

-      Mäntykoti ja Havukoti ovat hyviä hoitopaikkoja, joissa asukas on tärkein. Meillä on parhaat asukkaat.  Asukkailla on turvallista, he saavat hoitoa ja huolenpitoa, apua arjen asioihin sekä heille tarjotaan mielenterveyttä tukevaa toimintaa. Kuntouttava työote sekä yhteisöllisyys ovat toiminnan kulmakiviä. Ryhmäkodeissa myös kunnioitetaan yksilöllisyyttä, esimerkiksi asuntoihin mennessä soitetaan aina ovikelloa.

Näin kuvaa Vanhusten kotiapusäätiön ylläpitämien Vantaan Mäntykodin ja Havukodin vastaava hoitaja Anna Järkkä työpaikkaansa, jossa asuu kaikkiaan 24 ikäihmistä iältään 60-85 vuotta. Jokaisen taustalla on erimittaisia hoitojaksoja psykiatrian erikoissairaanhoidossa. Monet ovat kokeilleet useita hoitopaikkoja ja kotona pärjääminen on todettu mahdottomaksi. Asukkaat on määritelty haasteellisiksi hoidettaviksi.

Hoitohenkilökunnalle tämä on kuitenkin hyvä haaste. Anna Järkkä sanoo suoraan, että heidän vanhuksensa saavat olla sairaita. Heitä eivät Mäntykodin ja Havukodin työntekijät pyri enää parantamaan eivätkä muuttamaan.

-      Me olemme täällä auttaaksemme heitä arjessa selviämisessä. Ja se arki koostuu ihan mistä vain. Rutiineja ovat ruoka-ajat. Myös suihkupäivät on merkitty – meidän tehtävämme on huolehtia myös peseytymisestä ja puhtaudesta.

TUVA®-mittari antaa tiedon työntekijöille, esimiehelle ja Palvelun ostajalle

-      TUVA®-mittarista saa mustaa valkoisella siitä, mitä me teemme. Ennen mittarin käyttöönottoa tehtyä työtä ei kyetty mittaamaan, Järkkä tiivistää.

Ja täällä mittaria myös käytetään! Puolessa vuodessa jokaisesta asiakkaasta tehdään 4-5 arviota. Osastotunneilla katsotaan haasteellisimpien asiakkaiden TUVA®-arvioita, jota verrataan edellisen arvioon. Tästä hoitajat näkevät, että muutos parempaan tai huonompaan on mahdollinen.

-      Mikään muu ei kerro asukkaiden voinnin vaihteluista tällä tavoin. TUVA®-mittari näyttää todellisuuden asiakkaan toimintakyvystä, kun psyyke on siinä hallitseva piirre. Psykoottiset ajanjaksot esimerkiksi näkyvät mittarista hyvin.

Hoitajatkin liputtavat

Mänty- ja Havukodin jokainen hoitaja tekee TUVA®-arvioita jokaisesta asukkaasta. Tämä on tarpeen, jotta arviot ovat koko työryhmän mielipide.

-      Hoitajat kyllä miettivät arvioinnit tarkasti. He näkevät mittarin työvälineenä eikä rasitteena. Hoitohenkilökunta liputtaa TUVA®-mittarin puolesta, Anna Järkkä tietää.

Hoidon laatukin näkyy mittaritiedoista

Vanhusten kotiapusäätiö tarjoaa palveluita Vantaan kaupungille kilpailutuksen myötä. Vantaan kaupungille toimitetaan asukkaista palvelutarpeena arviot kaksi kertaa vuodessa. Näihin arvioihin liitetään Tuva-mittarin yhteenvedot kuluneelta puolelta vuodelta.

Mänty- ja Havukodin asukkaat ovat Tikkurilan Geropsykiatrian poliklinikan (HUS) potilaita, Psykiatri käy yksikössä kuuden viikon välein. Somaattisesta terveydenhoidosta vastaa alueen terveyskeskus ja siellä nimetty lääkäri. Ryhmäkotien hoitajat järjestävät päivittäin virkistys- ja ryhmätoimintaa. Myös säätiön vapaa-ajanohjaaja tukee arkea järjestämällä kummassakin yksikössä säännöllisesti esim. tasapainoradan: liikuntaa, lihasten voimistamista, keskittymistä, onnistumisen elämyksiä.

Viime vuonna kaikista 24 asukkaasta vain kolmella oli tarvetta psykiatrisen erikoissairaanhoitoon.

-      Tämä kertoo siitä, että me pärjäämme hyvin asukkaiden kanssa. Ja kun pystymme todentamaan sen TUVA®-mittaritiedolla, kyllä tässä on kyse myös laadusta ja laatumittarista, Järkkä iloitsee.