Uusi ryhmittelijä pDRG/EPR kuvaa potilaan koko hoitopolun

Uusi ryhmittelijä pDRG/EPR kuvaa potilaan koko hoitopolun

Esimerkki yhden sairaanhoitopiirin suurimmista hoitokokonaisuuksista.

 

Potilasluokittelujärjestelmät pDRG ja APR/EPR on yhdistetty. Syntynyt uusi pDRG/EPR kuvaa potilaan koko hoitopolun perusterveydenhuollon avohoidosta erikoissairaanhoitoon ja osaan sosiaalipalveluista.

Ryhmittely kuvaa yksittäisen potilaan saman sairauden hoitoa ja hoidon kustannuksia terveydenhuollossa. Potilasryhmitelty tuotannon ja kustannusten kuvaus tuottaa seuranta- ja suunnittelutiedot perusterveydenhuollon avohoidon ja vuodeosastojen potilastyöstä yhdistettynä päivystykseen sekä erikoissairaanhoidon avo- ja osastohoitoon.

Myös samojen potilaiden terveydenhuoltoa lähellä olevat sosiaalipalvelut voidaan kytkeä mukaan tarkasteluun. Tällaisia palveluita ovat kotihoito. palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito.

Tietoa suunnitteluun ja päätöksentekoon

Järjestelmä tuottaa potilaskohtaista tietoa, joka laajenee alueellisesti kattavaksi: kyseessä voi olla maakunnallinen, tuottaja- tai organisaatiokohtainen tarkastelu. Potilaskohtaista tietoa voidaan tuottaa myös terveysongelmien perusteella.

Tulevalle sote-maakunnalle järjestelmä mahdollistaa eniten palveluita käyttävien potilasryhmien tunnistamisen. pDRG/EPR-järjestelmän avulla sote-maakunta ja palveluiden tuottaja voivat suunnitella tuotantoa vastaamaan määrällisesti ja laadullisesti todellista tarvetta.

Resurssijohtaminen, kustannusseuranta, työnjaon suunnittelu sekä organisaatio- tai hoitokäytäntömuutosten vaikutusten seuranta tulevat mahdollisiksi.

Kustannukset KPP-mallilla

Potilaskohtaiset kustannukset lasketaan Kustannus Per Potilas –mallilla (KPP). Se seuraa esimerkiksi yksittäisen potilaan saman terveysongelman hoitoa ja siitä kertyviä kustannuksia terveydenhuollossa ja sitä lähellä olevissa sosiaalipalveluissa. Tästä yksittäisen potilaan saman terveysongelman hoidosta eri yksiköissä rakentuvaa hoitopolkua ja siihen kytkeytyviä kustannuksia kuvataan termillä episodi.

Järjestelmä ei vaadi ylimääräistä kirjaamista

Ryhmittelylogiikka perustuu sosiaali- ja terveydenhuollossa rutiinisti kirjattaviin tietoihin, kuten diagnooseihin, käyntien syihin, toimenpiteisiin sekä muihin palvelutapahtumaa kuvaaviin tietoihin. Ylimääräistä tietojen tilastointia ei tarvitse tehdä, sillä tiedot kirjataan kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Järjestelmä on helppo ottaa käyttöön ja se toimii myös alueellisen tietojärjestelmän Alue-Ecomedin osana.

 

Lisätietoja:

Virpi Pitkänen
Vs. toimialajohtaja
puh. 044 784 4572
                                    
Anne Puumalainen
Erityisasiantuntija
puh. 050 537 7866