Uusi HOIq-mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä

Uusi HOIq-mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä

Mittarityötä ovat tehneet FCG:n Pia Fredriksson (takana vas.), HUS:n Katja Sundström-Kuitunen ja KYS:n Riitta Huttunen , FCG:n Sanna Kautto (edessä vas.), Kuopiosta Annikki Venetvaara, Essoten Pirjo Ihalainen ja EPSHP:n Päivi Kumpula sekä FCG:n Anne Rintala.

 

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi geneerinen mittari HOIq, joka yhdistää nykyiset OPCq- ja POLIHOIq-mittarit. Uusi selkeämpi mittari vastaa tämän päivän hoitotyön tarpeisiin.

Mittaria on työstänyt kuluvan vuoden työryhmä, jossa on työskennellyt asiantuntijoita erilaisista hoitoympäristöistä ja organisaatioista. Työryhmän jäseninä ovat toimineet:

·         Nina Stolt, apulaisosastonhoitaja, HUS / Katja Sundström-Kuitunen, hoitoisuuskoordinaattori, HUS

·         Annikki Venetvaara, palveluesimies, Kuopio

·         Riitta Huttunen sairaanhoitaja, kirjaamisen asiantuntija, KYS

·         Pirjo Ihalainen, ylihoitaja, Essote

·         Päivi Kumpula, osastonhoitaja, Seinäjoki

Luonnollisesti työskentelyssä on ollut tiiviisti mukana FCG Konsultoinnin RAFAELA®-tiimi.

Hoitotyö ja hoitoympäristö ovat muuttuneet

HOIq syntyy tarpeeseen.

-   Toimintaympäristö on muuttunut. Poliklinikkatoiminta on laajentunut ja lukumääräisesti kasvanut, kun erilaisia hoito- ja toimenpiteitä on siirtynyt vuodeosastoilta polikliinisiksi käynneiksi. Myös hoitotyön menetelmät ovat muuttuneet. Yhä enemmän on käytössä ns. sähköiset terveydenhuoltomenetelmät, etävastaanotto jne. POLIHOIq-mittaria ei ole sisällöllisesti päivitetty kymmeneen vuoteen, FCG:n erityisasiantuntija Anne Rintala määrittelee.

-   Tiedon vertailtavuus ja hyödyntäminen myös helpottuvat, kun käytössä on yhdenlainen mittari. Sen vuoksi jo varhaisessa vaiheessa lähdettiin kehittämistyötä tekemään siten, että pyritään kehittämään ns. geneerinen mittari pohjana OPCq ja POLIHOIq.

Sama viesti on kuulunut kentältä. Siksi asiantuntijajäsenet ovat kantaneet ahkerasti työryhmään päivittäistä hoitotyötä tekevien kommentteja ja näkemyksiä kehitettävästä mittarista.

-  Hoitotyö menee eteenpäin. Itse olen kaivannut uudistusta nykymittariin, ja samanlaisia ajatuksia on kuulunut myös kentältä. Hoitajat ovat toivoneet lisää käyttäjälähtöisyyttä, sanoo osastonhoitaja Päivi Kumpula Seinäjoen keskussairaalasta.

Hoitotyö on totisesti muuttunut. – Vuodeosastoilla tehdään paljon polikliinista työstä. Samoin poliklinikoilla tehdään vaativampaa työtä, muistuttaa hoitoisuuskoordinaattori Katja Sundström-Kuitunen.

-  Henkilökunta liikkuu nykyisin eri tavalla poliklinikoilla ja osastoilla. Siinä tempossa ei ihmisillä ole aikaa perehtyä kaikkeen. Tämän ajan juttu on yhtenäinen mittari, joka on helpompi käyttää, tarkentaa KYS:n Riitta Huttunen.

Tasatahdissa uudistuvan sovelluksen kanssa

Rinnalla kulkee sovelluksen uudistaminen. - HOIq-mittaria testataan uudessa RAFAELA-sovelluksessa ja pilotointi alkaa syyskuussa, FCG:n asiantuntija Pia Fredriksson muistuttaa.

Päätöksen HOIq-mittarin käyttöönotosta tekee RAFAELA®-järjestelmän johtoryhmä. Tavoitteena on saada kehittämistyö vuoden 2017 loppuun mennessä valmiiksi, jonka jälkeen käyttöönotto on mahdollista.