JOHDA TIEDOLLA

Välineet hyvinvoinnin johtamiseen

Kehittäminen

Jatkuva kehitystyö on välttämätöntä

 

Kehitämme jatkuvasti luokitusjärjestelmiämme ja omaa asiantuntemustamme järjestelmien tuottaman tiedon hyödyntämisessä. Tavoitteenamme on edistää järjestelmien tuottaman tiedon hyödyntämistä ja tuoda uusimpia ideoita asiakkaidemme käyttöön.

Pääpaino luokitustuotteiden sisällön kehittämisessä

Luokitusmittareidemme kehitystyön pääpaino on niiden sisällöllisessä kehittämisessä: mittarien termistöjen, kriteerien ja itse sisällön pitämistä ajantasaisena. Olennaista onkin, että mittarien antama tieto on validia eli mittaa oikeaa ilmiötä riittävän kattavasti ja tehokkaasti.

Toinen keskeinen kriteeri luokitusmittareidemme kehittämisessä on niiden reliabiliteetti: luotettavuus ja toimintavarmuus.

Kehitämme myös luokitustuotteidemme taustalla toimivia sovelluksia tavoitteenamme parantaa järjestelmien käytettävyyttä: käyttöliittymät miellyttäviksi ja sisältö tukemaan palveluiden johtamista.

Työskentelytapana kehittämisryhmät

Teemme kaiken kehitystyömme yhteistyössä asiakasorganisaatioiden asiantuntijoiden, menetelmäosaajien, korkeakoulujen ja tarvittaessa myös viranomaisten kanssa.