JOHDA TIEDOLLA

Välineet hyvinvoinnin johtamiseen

Kansallinen DRG-keskus

Kansallinen DRG-keskus toimii FCG Konsultoinnissa

 

 

FCG Konsultoinnissa toimii Kansallinen DRG-keskus. Tämän osaamiskeskuksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kansallisia DRG-potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmiä: erikoissairaanhoidon NordDRG-järjestelmää ja perusterveydenhoidon pDRG/EPR-järjestelmää.

Nämä järjestelmät omistaa Suomessa Kuntaliitto ja niitä hallinnoi FCG:n Kansallinen DRG-keskus. Se vastaa DRG-ryhmittelyn kansallisesta kehittämistyöstä. NordDRG-ryhmittelijää  kehitetään jatkuvasti ja vuosittain tehdään tarpeelliseksi katsottuja muutoksia sekä pohjoismaiden yhteiseen että kansallisiin versioihin.

Vuoden 2015 kehittämiskohteet on valittu sekä sairaanhoitopiireiltä tulleiden toivomusten että Nordic Casemix Centren kehittämisen prioriteettilistan perusteella ja ne on hyväksytty DRG-johtoryhmässä.

Keskus tuottaa NordDRG-ohjeistukset

Kansallisen DRG-keskuksen tärkeänä tehtävänä on ylläpitää ohjeistuksia organisaatioille. Tätä työtä varten on perustettu työryhmä, jossa on eri alojen asiantuntijoita sairaanhoitopiireistä sekä edustaja THL:lta. Työryhmä tarkastaa vuosittain NordDRG-oppaan, Kustannuslaskennan ohjeen sekä Suoritekäsikirjan sisällön, jotta tieto on ajantasaista. Ohjeet päivitetään kerran vuodessa

Kansallinen DRG-keskus julkaisee kansalliset painokertoimet...

Kansallinen DRG-keskus kerää vuosittain edellisen vuoden aineiston sairaanhoitopiireistä.

Toimitettujen aineistojen perusteella  DRG-keskus:

  • Julkaisee vuosittain kansalliset painokertoimet (kertoimet erikseen yliopistosairaaloille ja keskussairaaloille)
  • Laskee ja toimittaa sairaanhoitopiirien omat painokertoimet, mikäli aineisto sisältää tarvittavan kustannustiedot.
  • Analysoi aineistoa ja kehittää sen avulla DRG-ryhmittelijää.

... ja DRG-ryhmittelijän versiot

Kansallinen DRG–keskus testaa uudet ryhmittelijäversiot Nordic Casemix Centren aikataulun mukaisesti.

Muutokset arvioidaan DRG–ryhmittäin lukumäärinä ja euromäärinä (absoluuttinen muutos ja prosentuaalinen muutos). Testaus tehdään käyttäen apuna Qlikview-ohjelmaa.

Pohjoismainen yhteistyö

Kansallisen DRG-keskuksen keskeinen vastuualue ja työskentelykenttä on muiden Pohjoismaiden kanssa tehtävä yhteistyö erikoissairaanhoidon NordDRG-järjestelmän parissa. Kehitystyössä toimimme yhdessä järjestelmän muissa Pohjoismaissa omistavien viranomaisten kanssa: