JOHDA TIEDOLLA

Välineet hyvinvoinnin johtamiseen

Luokitustuotteet

Luokitustuotteemme tukevat jokapäiväistä toimintaa,
vertaiskehittämistä ja palvelujärjestelmien kehittämistä

 

Luokitustuotteiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä, hoidon laadun parantamisessa ja kustannustehokkuuden nostamisessa.  Luokitusjärjestelmätieto on välttämätöntä palveluverkkojen suunnittelussa sekä toiminnan ja talouden seurannassa.

Keskeisenä tavoitteena on luotettavalla tiedolla johtaminen, jolloin kaikki päätökset voidaan tehdä läpinäkyvään ja vertailukelpoiseen tietoon perustuen asiakkaan hoidon tarpeesta lähtien.

Luokitustuotteemme yhdistävät sosiaali- ja terveysalan osaamisemme järjestelmiin, jotka on toteutettu toimialan erityistarpeet huomioiden.

FCG:llä on tarjota järjestelmät ja niitä tukeva asiantuntijaosaaminen. Palveluihimme sisältyvät koulutus, ja sisällöllinen ja tekninen tuki ja neuvonta. 

Johtamista tuemme tarjoamalla apua tiedon analysointiin ja hyötykäyttöön. Laaja verkostomme antaa mahdollisuuden vertaisarviointeihin.

Luokitustuotteemme ovat potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmiä, joiden avulla:

 • Mitataan asiakkaiden toimintakykyä ja avuntarvetta,
 • Tuotetaan tietoa potilaiden casemixistä ja kustannuksista
 • Arvioidaan optimaalista resursointia potilaiden hoitoisuus huomioon ottaen.

 

Luokitusjärjestelmät koostuvat ryhmittely- ja kustannuslaskennan logiikoista, ja näitä tukevista tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmistä. 

Potilasluokittelujärjestelmät

Toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarit

Hoitoisuusluokitus ja optimaalinen resursointi

Luokitustuotteiden uutiset, blogit ja asiakaskertomukset

 • Uusi RAFAELA®-sovellus tuottaa ketterästi asiakaslähtöistä tietoa
 • Mielenterveysasiakas kirjaamisen keskiöön
 • Uusi HOIq-mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä
 • Johtamisen sietämätön keveys
 • TUVA-tieto tukee arjen mielenterveystyötä
 • Uusi ryhmittelijä pDRG/EPR kuvaa potilaan koko hoitopolun
 • Hoitoisuuspohdinta lähti laineille
 • TUVA®-mittarista mustaa valkoisella