FIM®-toimintakykymittari

FIM®-mittari arvioi toimintakykyä,
avuntarvetta ja kuntoutumista

 

FIM® on toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari, jolla arvioidaan aikuisten toimintakyvyn tasoa, avuntarvetta ja niissä tapahtuvia muutoksia.

Mittaritietoa käyttämällä asiakkaan hoito, kuntoutuminen ja elämisen tukeminen pohjautuu tutkittuun tietoon. Kartoitus antaa perusteet asiakaslähtöisen ja tavoitteellisen toiminnan suunnitteluun. Myös kuntoutuva asiakas saa käsityksen omasta toimintakyvystään ja kuntoutumisen mahdollisuuksistaan.

RehabFIM™-sovellus tukee arviointia

FIM®-arvioinnit tallennetaan ja raportoidaan selainkäyttöisellä RehabFIM™-sovelluksella valtakunnalliseen tietokantaan. 

Sovellus on käyttäjäystävällinen toimintakyvyn ja avuntarpeen dokumentoinnin ja raportoinnin työväline. Sen avulla voidaan analysoida hoidon ja kuntoutuksen tuloksellisuutta. Organisaation tasolle kertyvää tietoa voidaan hyödyntää itse organisaation kehittämisessä sekä yksiköiden ja osastojen toiminnan arvioinnissa. Tietoja voi hyödyntää myös tieteellisessä tutkimustyössä.

FCG Konsultoinnilla on yksinoikeus ylläpitoon ja koulutukseen Suomessa

FIM®-mittari on kehitetty USA:ssa UDSmr:ssä (Uniform Data System for Medical Rehabilitation). Mittaria käytetään monissa maissa hoidon ja kuntoutuksen laadun sekä vaikuttavuuden arviointimenetelmänä. Mittarin yhdenmukaisen käytön takaa terveydenhuollon ammattilaisten koulutus ja pätevöitymiskoe.

Suomessa FCG Konsultoinnilla on FIM®-toimintakyky- ja avuntarpeen mittarin ja RehabFIM™-sovelluksen koulutuksen ja ylläpidon yksinoikeus.

 

Katso täältä FIM®-mittarin esittelyvideo.

 

 

Uutisia ja blogeja

  • FIM®-mittaritietoa voi hyödyntää tutkimuksessa
  • Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa
  • FIM®-mittarilla realistinen kuva asiakkaiden toimintakyvystä ja palvelutarpeesta
  • Avuntarpeen määrittäminen haastaa meidät kaikki – myös sote-osaajat