NordDRG-lisenssi

Järjestelmän saa käyttöönsä vuosilisenssillä

 

NordDRG on pohjoismainen erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, joka on muodostettu 1990-luvun puolivälissä vastaamaan Pohjoismaiden käytäntöjä. Sen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Nordic Casemix Centre. Suomessa NordDRG:n omistaa Kuntaliitto yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.

FCG konsernilla on yksinomainen käyttöoikeus NordDRG-potilasluokittelujärjestelmään vuosina 2012–2019 ja sitä hallinnoi Kansallinen DRG-keskus. NordDRG:n käyttöä varten organisaatio tarvitsee lisenssin, joka oikeuttaa hankkimaan DRG-ryhmittelijän ja käyttämään DRG:tä.

Kansallinen DRG-keskus tarjoaa lisenssin hankkineelle organisaatiolle vuosittaista lisenssimaksua vastaan NordDRG-potilasluokittelujärjestelmän käyttöoikeuden, organisoidun NordDRG-kehittämistoiminnan, painokertoimien laskentapalvelut, koodikirjaamisen auditointipalvelut sekä kansainvälisen yhteistyöverkoston ylläpidon.

Lisenssisopimusasioissa voitte ottaa yhteyttä erityisasiantuntija Anne Puumalaiseen.