RAVA™-arviointi

Onko läheisellesi tehty RAVA®-toimintakykyarviointi?

 

RAVA®-arvioinnin tekee aina arvioinnin tekemiseen koulutettu hoitaja, joka myös tuntee asiakkaansa. Mikäli läheisellesi on esimerkiksi nimetty omahoitaja, hän on todennäköisesti paras henkilö tekemään arvioinnin.

Arviointi tehdään aina nykyhetken mukaisesti ympäristössä, jossa ikäihminen asuu tai on hoidossa arvioinnin tekohetkellä. Mikäli läheisesi toimintakyky vaihtelee suuresti esimerkiksi eri päivinä, tehdään arviointi aina huonomman vaihtoehdon mukaisesti. Näin pyritään varmistamaan se, että läheisesi saa juuri ne palvelut, jotka hän toimintakykynsä mukaisesti tarvitsee.

RAVA®-arvioinnissa arvioidaan paitsi toimintakykyä myös sitä, kuinka paljon ikäihminen tarvitsee apua tiettyjen päivittäisten toimintojen yhteydessä. RAVA®-arviointi on ympäristösidonnainen, eli arviointiympäristö vaikuttaa arvioinnin tulokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kotiympäristössä tehty arviointi saattaa poiketa muussa ympäristössä, esimerkiksi palvelutalossa tai osastolla, tehdystä arvioinnista.

Samoin tietyssä ympäristössä tehdyn arvioinnin tulosta ei voida suoraan yleistää vastaamaan toisenlaisessa ympäristössä pärjäämistä: osastoympäristössä tehty arviointi ei välttämättä anna suoraa tietoa siitä, kuinka hyvin arvioitava henkilö pärjää esimerkiksi kotona.

RAVA®-arvioinnin tuloksena saatavaa RAVA®-indeksiä käytetään tukena esimerkiksi silloin, kun mietitään, mikä on ikäihmisen paras hoidon tai hoivan paikka. Mittaria voidaan käyttää apuvälineenä myös esimerkiksi omaishoidontuen tai asiakasmaksujen määrittämisessä. Kuitenkin kaikessa päätöksenteossa tulee aina huomioida asiakkaan kokonaistilanne: päätöksen ei koskaan tulisi perustua yksittäisen mittarin tai työvälineen antamaan tulokseen.