Näin toimii RAVA™-mittari

RAVA®-mittarilla arvioidaan kaksitoista keskeisintä toimintoa

 

Nämä ikäihmisten toiminnot arvioidaan mittarin avulla;

 • näkö
 • kuulo
 • puhe
 • liikkuminen sisätiloissa
 • virtsaaminen
 • ulostaminen
 • ruokaileminen
 • lääkehuollon toteuttaminen
 • pukeutuminen
 • peseytyminen
 • muisti ja orientaatio
 • mieliala ja käyttäytyminen

 

Arvioinnin tukena käytetään MMSE-testiä ja GDS 15 –seulaa.

Mittarin avulla asiakkaalle lasketaan ns. RAVA®-indeksi ja RAVA®-luokka, joita voidaan käyttää viitteellisinä arvoina, kun arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä ja mahdollista avuntarvetta. 

 

Arvioitu avun tarve RAVA®-luokittain:

RAVA®-luokka

RAVA®-indeksi

Avun tarve

RAVA®-luokka 1

1,29-1,49

Satunnainen

RAVA®-luokka 2

1,50-1,99

Tuettu hoito

RAVA®-luokka 3

2,00-2,49

Valvottu hoito

RAVA®-luokka 4

2,50-2,99

Valvottu hoito

RAVA®-luokka 5

3,00-3,49

Tehostettu hoito

RAVA®-luokka 6

3,50-4,03

Täysin autettava