RAVATAR tuottaa valmisraportteja ja muokattavia raportteja

RAVATAR tuottaa valmisraportteja ja muokattavia raportteja

 

RAVATAR-sovelluksesta saa asiakas-, yksikkö- ja kuntatason raportteja. Asiakasraportit antavat tietoa kuntoutuksen vaikutuksesta ikäihmisen toimintakykyyn, ja taustaa tulevan hoidon ja tuen ennakointiin.

Sovellus tuottaa myös erilaisia valmisraportteja RAVA®-indekseistä, ikäihmisten hoitoisuudesta esimerkiksi asumismuodoittain, yksiköittäin ja tiimeittäin. Sovelluksen tuottama tieto mahdollistaa myös kuntien välisen vertailun ja vaikkapa alueellisen poikkileikkaustutkimuksen tekemisen.

RAVATAR-ohjelmisto voidaan integroida osaksi asiakkaan potilastietojärjestelmää. Tämä edellyttää asiakkaalta erillisen integrointilisenssin hankkimista ja oman potilastietojärjestelmänsä päivittämistä yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa.