TUVA

TUVA® arvioi mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn

 

Toimintakykymittari TUVA® kertoo asiakkaan palvelun ja tuen tarpeen, jotta hänelle voidaan tarjota ja järjestää oikeaan aikaan sopivaa tukea.

Ammatillinen arviointi perustuu ammattilaisen ja asiakkaan läpikäymään kattavaan arviointiin asiakkaan pärjäämisestä toimintakyvyn eri osa-alueilla. Kartoitettavia osa-alueita on viisi:

 • Itsestä huolehtiminen
 • Kotielämään, asioimiseen ja vapaa-aikaan liittyvät toiminnat
 • Sosiaaliset suhteet ja taidot
 • Kognitiiviset taidot
 • Psykososiaaliset taidot

Toimintakykyä arvioidaan kaikkiaan 25 eri kriteerin avulla. Toimintakyvyn lisäksi arvioidaan 15 eri psykiatrisen oireen (kuten impulsiivisuus, aggressiivisuus, masentuneisuus jne) haittaavuutta päivittäisissä toiminnoissa. Tiedon keruun perusteella syntyy kuva asiakkaan toimintakyvystä ja oireiden vaikutuksesta päivittäiseen toimintakykyyn.

Ammatillinen arvio tallennetaan web-pohjaisessa TUVATAR-sovelluksessa valtakunnalliseen tietokantaan. Mittari on nopea ja helppo käyttää: testin tekemiseen menee aikaa 20-30 minuuttia. Tämä mahdollistaa säännöllisen mittaamisen, joka paljastaa toimintakyvyn muutokset. Tiedon avulla on helppo päivittää yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

TUVATAR-sovellus tuottaa helppokäyttöisiä valmisraportteja. Valmisraportit ovat tukena, kun asiakkaalle etsitään oikeaa hoito- ja asumismuotoa.

 • Yksilötason valmisraportit auttavat yhtä lailla asiakasta ja ammattilaista hahmottamaan nopeasti kuntoutuksen suunnan.
 • Organisaatiotason valmisraportit auttavat yksikköä kehittämään toimintaa asiakaslähtöisemmäksi.

Mittari piirtää organisaatiolle kuvan sen asiakaskunnan todellisista palvelun tarpeista. Samalla se tekee tehdyn työn näkyväksi ja mahdollistaa toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimisen.

Mittari on kehitetty yhteistyössä

TUVA®-mittarin ovat kehittäneet yhteistyössä MainioVire, Kuntamaisema ja FCG Konsultointi. Mittarin kehitystyötä ohjaa ja tukee johtoryhmä, jossa toimivat kunta- ja yksityissektorin edustajat. Mittarin lisensointi- ja koulutusoikeudet omistaa FCG Konsultointi, joka myös vastaa mittarin kehittämisestä edelleen.

 

TUVA®-mittarin esittelyvideo

Uutisia ja blogeja

 • Mielenterveysasiakas kirjaamisen keskiöön
 • TUVA-tieto tukee arjen mielenterveystyötä
 • TUVA®-mittarista mustaa valkoisella
 • TUVA®-mittari syntyi tarpeeseen
 • Satu Kainulainen on uusi TUVA®-asiantuntija