TUVA™-raportit

Valmisraportit tukevat päätöksentekoa 

 

TUVATAR-sovellus tarjoaa valmisraportteja organisaatio- ja yksilötasolla. Raportit näyttävät haasteet  ja mahdollisuudet, jotka tukevat asiakkaan kuntoutumista sekä koko organisaation ja palvelujärjestelmän kehittämistä.

Organisaatiotason raportointi

Organisaatiotason raportti näyttää keskiarvot hoitoisuudesta, oireiston häiritsevyydestä ja toimintakyvyn yhteenlasketuista pisteistä. Näistä kertyy ns. TUVA®-summa. 

Esimerkki organisaatiotason raportista tasolta 1 (=palvelumuodot)

Organisaatioraportti voi paljastaa sen, mikäli raskaammassa palvelumuodossa on toimintakyvyltään parempikuntoisia asiakkaita kuin kevyemmin tuetussa palvelumuodossa. Se antaa siis organisaatiolle perusteet sopivan palvelumuodon löytämiseksi asiakkailleen.

Saadun datan perusteella voidaan myös arvioida ja kehittää yksiköiden toiminnallista rakennetta palvelemaan paremmin asiakaskunnan tarpeita. Kokemustiedon mukaan näin on joissain yksiköissä jo tehtykin mm. luomalla uudenlaista ryhmätoimintaa.

Yksilötason raportointi on työkalu työntekijälle ja asiakkaalle

Yksilöraportti näyttää asiakkaalle viimeksi tehdyn arvioinnin ja arviointihistoriaa. Tämän perusteella kuntoutussuunnitelman tekeminen ja arviointi helpottuu ja tarkentuu. 

 

Esimerkki yksilötason raportoinnista. Viiden eri toimintakyvyn osa-alueet näkyvät rinnakkain vanhemmasta uudempaan, vasemmalta oikealle.

Tämän raportin avulla on helppo ja nopea hahmottaa asiakkaan toimintakyvyn vahvuudet, kehittämistarpeet ja historia.

Yksilöraportointi antaa nopean työkalun työntekijälle ja myös asiakkaalle suunnitella ja arvioida kuntoutussuunnitelmaa. Arvioinnin ja raportoinnin avulla toimenpiteiden suuntaaminen on helpompaa ja niiden vaikuttavuutta voidaan arvioida. Raportti antaa myös kuvaa siitä, voidaanko asiakas siirtää kevyempään palvelumuotoon: vastaavasti raportti myös paljastaa sen, riittääkö nykyinen palvelumuoto.