RAFAELA®-raportti on keskustelun ja resursoinnin perusta

Järvenpäässä RAFAELA®-raportti tehdään kuukausittain, ja siitä hyödynnetään kaikki mahdollinen tieto.

-  Meillä raportti toimii keskustelun pohjana. Olennaista on se, että johtamisessa mutu-tieto jää pois. Kun hoitajat sanovat, että nyt työnteko on raskasta, esimiehet katsovat RAFAELA®-järjestelmästä, kuinka hoitoisia potilaat ovat olleet, ja näkevät kyllä hoitoisuusluokkajakaumasta potilaiden vaativuuden, Järvenpään terveyskeskuksen akuuttiosasto 2 hoitotyön esimies Ulla Palomäki määrittelee.

-  Hoitotyön raskauden määrittelee potilaiden hoitoisuus, Palomäki muistuttaa. - RAFAELA®-järjestelmän avulla näemme kuinka vaativia potilaita meillä on hoidossa.

Hoitotyön esimiehet ja ylihoitaja seuraavat optimitasoissa pysymistä kuukausittain. Raportin tiedot käydään läpi aina myös osastokokouksissa. Ylihoitaja puolestaan hyödyntää raportin tietoja johtotiimityöskentelyssään.

Hoitajien työ näkyväksi ja kirjaaminen kohdalleen

Ulla Palomäen mielestä hoitajien kannalta keskeistä on se, että heidän tekemänsä työ tulee näkyväksi.

-  RAFAELA®-järjestelmän myötä hoitajien kirjaaminen on kehittynyt paljon. Se on realistista ja oikeata, Palomäki painottaa.

-  Potilastietojärjestelmään kirjataan nyt keskeiset asiat. RAFAELAn käyttö on helppoa, koska se on integroitu potilastietojärjestelmämme Pegasoksen sisään, jolloin hoitajat pääsevät potilaskohtaisesti sujuvasti tekemään luokituksen.

Hallittu käyttöönottoprojekti takaa toimivuuden

Järvenpään kaupunki otti RAFAELA®-järjestelmän ennakkoluulottomasti käyttöön perusterveydenhoidossa terveyskeskuksen sairaalansa kolmessa yksikössä vuonna 2012.

Terveyskeskuksessa toimii kaksi akuuttiosastoa ja kotisairaala. Osasto 1:llä on 18 sairaansijaa ja tarvittaessa 8 ylipaikkaa, osasto 2:lla 36 sairaansijaa ja kotisairaalassa 15 paikkaa. Hoitajia terveyskeskussairaalassa on runsaat 60.

RAFAELA®-järjestelmän käyttöönotossa koulutettiin kaikki hoitajat. Intensiivisimmin osallistuivat esimiehet ja tiimivastaavat, mutta myös koko muu hoitohenkilöstö koulutettiin. Kun lähtökohtana oli saada järjestelmä nopeasti ja kattavasti käyttöön, valittu linjaus myös tuotti hedelmää. Puolen vuoden kuluttua implementaatiokoulutuksesta tehtiin ensimmäiset rinnakkaisarvioinnit, ja puolen vuoden kuluttua tästä PAONCIL-taso oli jo määritelty ja käytössä.

Järvenpäässä kehitettiin RAFAELA®-järjestelmän käyttöön oma näyttölomake. Sen avulla järjestelmää käyttävät vain henkilöt, jotka ovat saaneet perehdytyksen siihen ja antaneet näytön omasta osaamisestaan. Tällä halutaan varmistaa että hoitoisuusluokitus on luotettavaa ja luokittelijoilla on sama näkemys asiasta.

Henkilökunnan vaihtuvuus vähäistä

Järvenpään terveyskeskussairaala on onnistunut siinä, missä moni on epäonnistunut: pitämään henkilökuntansa tyytyväisenä, vakanssit täynnä ja vaihtuvuuden vähäisenä. Hoidon taso kyetään pitämään korkeana myös jatkuvan koulutuksen ansiosta. Kaupunki myös kannustaa monin tavoin henkilökuntaansa jatko- ja täydennyskoulutukseen. RAFAELA®-järjestelmän käyttö on myös henkilöstön arvostamista: kun tehty työ tulee näkyväksi, työntekijöille välittyy käsitys siitä, että heitä myös kuullaan.