Funktionstillståndsmätarna FIM® och WeeFIM®

FIM® är instrument för uppskattning av funktionstillstånd, hjälpbehov och rehabilitering

 

FIM® oär instrument för mätning av funktionstillstånd och hjälpbehov: FIM® ger utslag på funktionstillståndet och hjälpbehovet samt ändringar i dessa.

Med informationen från mätarna kan klienterna ges vård, rehabilitering och assistans som bygger på fakta. Kartläggningen lägger grunden för klientorienterad och målinriktad verksamhetsplanering. Rehabiliteringsklienten får också en uppfattning av sin funktionsförmåga och sina möjligheter till rehabilitering.

Webbapplikationen RehabFIM™ som hjälp

Bedömningarna med FIM® sparas och rapporteras i en riksomfattande databas med webbapplikationen RehabFIM™.

Appen är ett enkelt verktyg för dokumentering och rapportering av funktionstillstånd och hjälpbehov och för analys av vård- och rehabiliteringsresultaten. Organisationer kan utnyttja insamlade organisationsdata vid intern utveckling och för bedömning av enheternas och avdelningarnas verksamhet. Informationen kan också användas för vetenskaplig forskning.

FCG Konsultering har exklusiv rätt till underhåll och utbildning i Finland

FIM® har tagits fram av UDSMR (Uniform Data System for Medical Rehabilitation) i USA. De används i många länder för bedömning av vårdens och rehabiliteringens kvalitet och effektivitet. Enhetlig användning av systemet säkerställs genom utbildning och behörighetsexamen för vårdgivare.

I Finland är det FCG Konsultering som har exklusiv rätt till utbildning och underhåll av mätinstrumenten FIM® samt webbappen RehabFIM™.