pDRG™

pDRG™ förenar verksamhet och ekonomi i öppenvården inom primärvården

 

pDRG (DRG = Diagnosis Related Groups) är ett patientklassificeringssystem för primärvården som tagits fram i Finland. Systemet belyser hela verksamheten och är ett bra prognosverktyg.

pDRG sammanför vårddata om patienterna (besök, undersökningar, behandlingar osv.) med organisationens ekonomi- och personaldata. Resultatet för organisationen blir information om de verkliga kostnaderna och användningen av tjänsterna per patient. Med denna information kan beslutsfattare planera framtida verksamhet och bedöma nödvändiga resurser.

För kostnadsjämförelser och benchmarking

 

pDRG-systemet visar de verkliga kostnaderna inom primärvården och vad de består av. Det sker genom att besöken och undersökningarna för en patient grupperas till produkter enligt det aktuella hälsoproblemet. Kostnadsbedömningen utgår från kommunens eller organisationens verkliga bokslutsuppgifter.

Informationen kan bland annat användas för

  • verksamhetsstyrning och informationsbaserad ledning
  • utveckling av organisationens verksamhetsprocesser
  • kostnadsjämförelser inom och mellan verksamhetsställen
  • benchmarking inom eller mellan kommuner
  • bedömning av kommuninvånarnas servicebehov
  • bedömning av personalresurserna
  • fakturering och budgetering samt vid prissättning
  • mätning av kvalitet och erhållna hälsoeffekter.

 

pDRG™ är enkelt att använda och bygger på de besöks- och diagnosuppgifter som rutinmässigt matas in i patientdatasystemet. Det kräver inget extra administrativt arbete av vårdpersonalen. Jämförelsedata är rensade på personuppgifter varigenom det inte är möjligt att identifiera enskilda klienter.

Systemet har utarbetats i samarbete med kommunerna och utifrån kommunernas behov och önskemål.

pDRG™ ägs av Finlands Kommunförbund som även styr och övervakar utvecklingen av systemet. Enligt avtal med Finlands Kommunförbund har FCG Konsultering exklusiv nyttjanderätt till systemet 2012–2019.

Mer information finns på sidan om system för patientgruppering och produktifiering på Finlands Kommunförbunds webbplats.