Extranet

Välkommen till soteluokitustuotteet.fi extranet inloggningssida

Du kan logga in på extranet med din organisations användarnamn som kan begäras av organisationens RAFAELA™ -kontaktperson. Om problem vid inloggningen uppdagas var i första hand i kontakt med organisationens kontaktperson.

Endast RAFAELA™ -användaroganisationer har tillgång till RAFAELA™ -extranet