INFORMATIONSSTYRD LEDNING

Verktyg för välfärdsledning

Klassificeringsprodukter

Våra klassificeringsprodukter stöder den dagliga verksamheten,

benchmarking och utveckling av servicesystem

 

Klassificeringsprodukterna ger information som kan användas för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna, förbättra vårdkvaliteten och öka kostnadseffektiviteten.  Denna information är oumbärlig vid planering av servicenäten och uppföljning av verksamheten och ekonomin.

Ett av de viktigaste målen är ledning som bygger på tillförlitlig information. Då bygger besluten på transparent och jämförelsebar information om klientens behov av vård.

I våra klassifikationsprodukter integreras vårt kunnande inom social- och hälsovårdssektorn i system som har byggts upp utifrån sektorns behov.

FCG tillhandahåller både systemen och expertisen för dem. I våra tjänster ingår också utbildning, innehållsmässig och teknisk support och handledning.

Vi stöder kundernas ledningsfunktioner genom att tillhandhålla hjälp med att analysera och utnyttja informationen. I vårt omfattande nätverk finns olika möjligheter till benchmarking.

Våra klassificeringsprodukter är system för patientklassificering och produktifiering som

  •  mäter klienternas funktionstillstånd och hjälpbehov
  •  genererar data om casemix och kostnader
  •  avväger den optimala resursfördelningen utifrån vårdintensiteten.

Klassificeringssystemen består av grupperings- och kostnadsberäkningslogik med tillhörande system för datainsamling och rapportering.

 

Patientklassificeringssystem

◦ pDRG för produktifiering inom primärvården

◦ NordDRG för produktifiering inom specialsjukvården

 

Mätare av funktionstillstånd och hjälpbehov

◦ FIM® och WeeFIM® för rehabilitering och tjänster på grund av funktionsnedsättning

◦ TUVA™ för mentalvårdstjänster

◦ RAVA™ för tjänster för äldre

 

Klassificering av vårdintensitet och optimal resurstilldelning

◦ RAFAELA® Klassificeringssystem för vårdintensitet