INFORMATIONSSTYRD LEDNING

Verktyg för välfärdsledning

Utveckling

Oavbrutet utvecklingsarbete är ett måste

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla både våra klassificeringssystem och vår expertis i fråga om att använda de data som systemen genererar. Vårt mål är att främja användningen av informationen och göra de nyaste idéerna tillgängliga för våra kunder.

Fokus på innehållet i klassificeringsprodukterna

I fråga om våra klassificeringsmätare fokuserar vi på innehållet genom att se till att termerna, kriterierna och substansinnehållet är aktuella. Det väsentliga är mätarnas validitet, med andra ord att de beskriver rätt fenomen på ett tillräckligt omfattande och effektivt sätt.

Det andra viktiga kriteriet är klassificeringsmätarnas reliabilitet, med andra ord att de är tillförlitliga och har god funktionssäkerhet.

Vi arbetar också med att utveckla programvaran bakom klassificeringsprodukterna för att förbättra systemens användbarhet med smidiga användargränssnitt och innehåll som stöder ledning av tjänster.

Utveckling i team

Vi utför allt utvecklingsarbete i team med kundorganisationernas experter, metodspecialister samt högskolor och vid behov myndigheter.